نمایش محصولات موجود : ویژه ها : محصولات و دوره ها : فیلتر :

CRM (اهمیت شناخت مشتری)

سخنران : دکتر شریل توماس

جزئیات

کنترولوژی (پیلاتس)

سخنران : حسین موسویان

جزئیات

طراحی تجربه کاربری

سخنران : مهندس کسری رفالیان

جزئیات

نحوه عمل در بازار رقابتی

سخنران : دکتر باب ریچارد

جزئیات

رهبری

سخنران : دکتر آرلن طهماسیان

جزئیات

بازاریابی اثربخش

سخنران : دکتر احمد روستا

جزئیات